• Barn till föräldrar som förvärvsarbetar, studerar, eller deltar i rehabiliteringsåtgärder har rätt till barnomsorgs- plats under "arbetstid".
 • Barn i ålder 1-5 år, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har rätt till barnomsorgsplats 15 tim i veckan.
 • Alla 3-5 åringar garanteras 15 timmar avgiftsfri förskolepedagogisk verksamhet under skolans terminer.
 • Syskon till barn som redan har en plats p?förskolan får förtur i kön.
 • Barn som har lämnat sin plats av olika skäl men som åter vill börja igen får förtur i kön.
 • Avgiften för en plats följer den kommunala med möjlighet till reducering i proportion till egna arbetsinsatser (Se vidare under rubriken Förskolan)
 • Avgift betalas även om barnet under en viss tid inte utnyttjar platsen t.ex. vid semester, lov, sjukdom, inskolning eller d?barnet lämnas färre timmar än den tid som avtalats.
 • Barnet ska ha ledigt samtidigt som föräldrarna har semester, ferie, lov eller uppehåll. Detta gäller även barn till föräldralediga eller arbetslösa föräldrar.
 • När en barnomsorgsplats önskas sägas upp skall detta ske senast 2 månader innan barnet slutar.
  replica rolex sale
  cartier replica uk
  tag heuer replica uk
  replica watches sale
  hublot replica