Hösten 1991 bildade några familjer en ekonomisk förening i syfte att skapa en kooperativt ägd förskola.
En fastighet i Svanvik köptes, byggdes om och förskolan Svanen öppnade den 3 Januari 1992.

Styrelsen består av 4 föräldrar (3 ordinarie och 1 suppleant) som väljs på 1 år.
Vi tillämpar maxtaxa enligt samma princip som Orust Kommun. Som förälder kan du om du vill, dessutom få reducerad avgift genom att göra egna insatser i t.ex. barngruppen ett par gånger per termin.

Vi strävar efter att ständigt utvecklas för att tillgodose de behov som finns i vår verksamhet, och är stolta över att så många familjer valt just Svanen till sina barn genom åren.